De omgevingsvergunning, een gids naar goedkeuring

We hebben in een eerdere blog al het belang van een omgevingsvergunning besproken en wat er bij een omgevingsvergunning komt kijken. Maar het proces hebben wij nog niet eerder besproken, terwijl het proces complex, langdradig en vol valkuilen kan zijn. Men heeft van te voren vaak geen enkel idee hoe het proces rondom het verkrijgen van een omgevingsvergunning eruit ziet, waar zij op moeten letten en waar zij rekening mee moeten houden. Vandaag nemen wij u mee in onze gids naar het verkrijgen van een omgevingsvergunning.

 

Omgevingsloket

Een goede voorbereiding is het halve werk

Een eeuwenoud gezegde, maar zeker van toepassing voor het proces rondom een omgevingsvergunning. Veel obstakels kunnen al overwonnen worden door al voor het maken van de tekeningen goed vooronderzoek te doen. Enkele zaken waar je om moet denken;

v  Doe een omgevingsonderzoek; Vaak zijn er in de directe omgeving al enkele aanbouwen, opbouwen of dakkapellen geplaatst onder vergunning. Onderzoek goed hoe deze zijn gebouwd en hoe deze eruit zien. Als er bij het eigen plan rekening gehouden wordt met de omgeving is de kans van slagen veel groter.

v  Voor onderzoek uit naar het bestemmingsplan en de Welstand; In het bestemmingsplan zijn vaak al regels en eisen opgenomen met betrekking tot afmetingen, maximale hoogtes, materialen en kleuren. Vooral de Welstandscommissie tilt hier zwaar aan en de kans is groot dat zij negatief adviseert als hiervan wordt afgeweken.

v  Vraag een vooroverleg aan; Het kan zeer verstandig zijn om een vooroverleg aan te vragen met de afdeling Vergunningen en de Welstandscommissie van uw gemeente. Bespreek in dit overleg uw plannen en vraag om input op het gebied van regels en eisen. Hier kunt u gericht mee aan het werk gaan in de volgende stap van het proces.

v  Welke documenten moeten worden aangeleverd?; Op de site van het Omgevingsloket kunt u lezen welke documenten u allemaal dient in te dienen bij uw aanvraag. Zorg ervoor dat dit pakket compleet is.

Productiefase

Na het vergaren van diverse informatie tijdens de voorbereidende fase is het nu tijd voor de productie. Een bouwkundig bureau, architect en/of constructeur zal alle benodigde documenten produceren;

v  Bouwkundige tekeningen

v  3D tekeningen

v  Constructieve berekeningen

v  Bouwfysische berekeningen

v  Eventuele overige gevraagde documenten bijvoorbeeld op het gebied van milieu

In deze fase is het van groot belang dat alle documenten geproduceerd worden die door de betreffende gemeente worden vereist en nog belangrijker; dat deze documenten voldoen aan de eisen vanuit het Bouwbesluit 2012. Gemeenten en bijhorende commissies hechten veel waarde aan de kwaliteit van de tekeningen. Ze moeten voldoen aan enkele standaard eisen aan bouwkundig tekenwerk en moeten duidelijk leesbaar en te begrijpen zijn.

AutoCAD tekeningen produceren

Het aanvraagproces

Het aanvraagproces is een onderdeel wat veel tijd en geduld vergt. Vanaf het moment dat een omgevingsvergunningaanvraag wordt ingediend bij het Omgevingsloket krijgt de gemeente 8 weken de tijd om een besluit te nemen. Zij heeft echter wel de mogelijkheid om de beslistermijn eenmalig met 6 weken te verlengen indien zij dat nodig acht om tot een goed besluit te komen. Dit betekend echter niet altijd dat u na deze termijn een definitief oordeel krijgt. 

Een oordeel kan ook zijn dat de gemeente meer informatie wil krijgen, meer tekeningen wil zien of dat zij de tekeningen als niet volledig beoordelen. In dat geval krijgt de aanvrager extra tijd om de aanvraag aan te vullen, meestal 2 tot 4 weken. De beslistermijn wordt dan opgeschort totdat de aanvullingen zijn ingediend. Ook wanneer de gemeente niet akkoord gaat met het ingediende plan en aanpassingen wil zien, komt er steeds meer en meer tijd bij. Het kan alles bij elkaar dan ook een heel langdradig proces zijn.

Bezwarencommissie

Het kan voor komen dat een buurtbewoner of belanghebbende bezwaar aantekent op het plan. In dat geval komt de zaak voor bij de bezwarencommissie van de gemeente. Zij zal een hoorzitting houden waar alle belanghebbende hun verhaal kunnen doen, waarna er een oordeel geveld kan worden door de commissie. Dit proces zal ook nog veel tijd in beslag nemen en zal het definitief verkrijgen van een vergunning kunnen uitstellen.

De omgevingsvergunning is binnen, hoe nu verder?

Zodra de vergunning binnen is zijn er nog enkele stappen noodzakelijk alvorens men kan beginnen met het uitvoeren van de vergunning. Veel gemeenten vragen niet direct de constructieve berekeningen, maar geven een vergunning af op voorwaarde dat de constructieve berekeningen minimaal 3 weken voor de start van bouw ingediend én beoordeeld zijn. Zodra deze zijn beoordeeld dient men 3 weken voor de start van de bouw de gemeente te verwittigen. De gemeente wil vaak ook enkele belangrijke stappen in het bouwproces beoordelen voordat men verder gaat;

v  Constructie van de fundering alvorens deze gestort wordt

v  Hoofddraagconstructies

Al met al is het zeer verstandig om het proces uit handen
te geven aan een professioneel bedrijf die u tijdens het hele proces ontzorgt
en alles uit handen neemt Omgevingsvergunningen | Digitaal Bouw Support. Zij kennen de klappen van de zweep en weten hoe zij het proces zo soepel mogelijk kunnen laten verlopen.

Vraag een offerte aan en wij helpen u verder

Tommy De Jong

Voor vragen of persoonlijk advies neem vrijblijvend contact met ons op.