De kracht van
planning

Verplicht voor alle VvE’s en noodzakelijk voor een gestructureerd plan voor onderhoud. Een duidelijke budgettering voor toekomstige onderhoudswerkzaamheden gerelateerd aan de bouwkundige condities. Zo voorkomt u verrassingen voor uw bewoners.

Meerjaren
Onderhoudsplan

Wat is een MJOP (Meerjaren Onderhoudsplan)

Een MJOP (Meerjaren Onderhoudsplan) is een begroting die het onderhoud van een pand met de bijhorende kosten verspreid over een vooraf bepaalde periode. Elk pand behoeft onderhoud, van grote werkzaamheden als gevelreinigingen tot het vervangen van lampen in de verkeersruimten. Al dit onderhoud kost geld en elk onderhoud heeft zijn eigen cyclus. 

Om dit overzichtelijk en vooral inzichtelijk te maken voor een VvE wordt een MJOP opgesteld. Sinds 2018 is het voor VvE’s verplicht om een MJOP te hebben. Wij hanteren een termijn van 24 jaar en raden tevens aan om een dergelijk plan elke 5 jaar te actualiseren, om eventuele forse veranderingen in condities of prijzen tijdig inzichtelijk te krijgen.

digitaal-bouw-support-mjop

Ook een MJOP?

Zij gingen je voor

Waarom een MJOP?

De kosten van (groot)onderhoud zijn vaak hoog en zijn de afgelopen jaren ook flink gestegen. Een VvE moet daar dus voor sparen en een passende maandelijkse vergoeding vragen aan haar bewoners. Dit geldt niet alleen voor regulier onderhoud, maar ook zeker voor onvoorziene gebreken als lekkages. Zonder een duidelijk en inzichtelijk plan is dit een haast onoverkoombare taak.

 

Door het toepassen van een MJOP komt een VvE en haar bewoners dan ook niet voor verrassingen te staan. Elk jaar is het voor het bestuur duidelijk welk onderhoud uitgevoerd moet worden en welke kosten zij hiervoor kan verwachten. Het is dan ook duidelijk te zien of er meer gespaard moet worden en dus de maandelijkse bijdrage aangepast moet worden.

Welke onderdelen komen voor in een MJOP

Onze MJOP’s zijn zeer nauwkeurig en bevatten zowel grote onderhoudswerkzaamheden als kleine werkzaamheden en reserveposten. Alle onderdelen van een pand die tot gemeenschappelijk goed behoren komen in de MJOP naar voren. Al het onderhoud binnen de woningen is de verantwoordelijkheid van de betreffende bewoners. In grote lijnen wordt gekeken naar:

Werkwijze MJOP

Het opstellen van een MJOP begint met een conditiemeting. Hierbij zal een gespecialiseerde inspecteur het pand en al haar materialen en onderdelen op foto vastleggen en beoordelen. Het gaat hierin om de bouwkundige staat. Na deze inspectie zal het plan opgesteld worden. Naar aanleiding van de condities wordt bepaald wanneer een bepaald onderhoud voor het eerst uitgevoerd moet worden, waarna er een prijs en onderhoudscyclus aan verbonden wordt. Meer info? neem contact met ons op.

Vraag een offerte aan en wij helpen u verder

Tommy De Jong

Wij helpen je graag verder met uw MJOP. Vraag naar de mogelijkheden of vraag direct een offerte bij ons op.