Voor de buurt
en gemeente

Vrijwel altijd verplicht bij grootschalige renovaties, verbouwingen en bouwprojecten waarbij het gevelbeeld veranderd of bepaald wordt. De omgevingsvergunningen. Een listig en secuur proces waar onze bouwkundigen u graag in bijstaan. Een goede communicatie, openheid van zaken en snel acteren. Zo ontlasten wij u en zorgen wij voor een soepel proces.

Omgevings
vergunningen

U wilt gaan bouwen en bent vergunning plichtig, wat nu? Het aanvragen van een omgevingsvergunning en het maken van het bijbehorende tekenwerk is veel werk en vraagt veel bouwkundige kennis. Wij kunnen u ontzorgen in dit volledige traject; van contacten met de gemeente tot het vervaardigen van alle bouwkundige tekeningen, berekeningen en het indienen van de aanvraag.

Ook een Omgevingsvergunning?

Zij gingen je voor

Werkwijze bij een omgevingsvergunning?

Bij een bestaande situatie welke verbouwd of uitgebouwd wordt zal het pand nauwkeurig ingemeten en geïnspecteerd worden. Dit is noodzakelijk, zodat de huidige situatie nauwkeurig getekend kan worden en er een correcte onderlegger is voor de aanpassingen waarvoor een vergunning wordt aangevraagd. Tevens worden bij deze inspectie foto’s gemaakt van de bestaande situatie.

Vervolgens begint het traject van constructieve berekeningen en bouwkundige tekeningen. De constructeur en bouwkundige werken hierbij nauw samen; elke wijziging heeft namelijk ook gevolgen voor de andere partij. Het resultaat is dan ook een dik pakket aan informatie van tekeningen, constructieve berekeningen en bouwkundige berekeningen.

De laatste fase, en tevens langdurige fase, is het aanvraagtraject. Na het indienen van de aanvraag heeft de gemeente wettelijk gezien 8 weken de tijd alvorens een beslissing te communiceren, er vanuit gaande dat de gemeente direct akkoord gaat met hetgeen ingediend. Indien zij aanpassingen in het ontwerp verlangen wordt deze periode verlengt. In deze periode staat communicatie bij ons centraal; wij houden u constant op de hoogte van de laatste vorderingen.

Wat komt er kijken bij een omgevingsvergunning

Het volledige traject van het aanvragen van een omgevingsvergunning bestaat uit meerdere belangrijke onderdelen:

Vraag een offerte aan en wij helpen u verder

Tommy De Jong

Vraag een offerte bij ons op voor jouw omgevingsvergunning traject.