Omgevingsvergunning aanvragen in 5 stappen

U wilt uw woning verbouwen en veranderd daarmee het straatbeeld; een dakkapel, uitbouw, dakopbouw, nieuwe kozijnen of een volledig nieuwe gevelafwerking. Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. Met een omgevingsvergunning vraagt u simpel gezegd toestemming voor het veranderen van het straatbeeld.

Bij een omgevingsvergunning aanvragen komt er een complex proces kijken waarbij het noodzakelijk is om dit door goede bouwkundige uit te laten voeren. Gemeenten zijn tegenwoordig immers steeds strenger en er zijn een hopen eisen waar u aan moet voldoen. Maar wat komt er nu kijken bij een omgevingsvergunning?

Waarom een omgevingsvergunning aanvragen?

Er zijn vele activiteiten gerelateerd aan het (ver)bouwen in en om woningen en panden waar een omgevingsvergunning voor vereist is. Niet alleen permanente bouwwerken vereisen een omgevingsvergunning, soms wordt deze ook vereist voor tijdelijke bouwwerken. Denk hierbij aan het plaatsen van een bouwkeet of een grote steiger op de openbare weg. Er zijn echter ook uitzonderingen waarbij geen vergunning nodig is, bijvoorbeeld het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van een woning. Check daarom van tevoren altijd of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Dit kunt u doen op het Omgevingsloket online.

Stap 1: (Schets)ontwerp

Een van de belangrijke punten tijdens het omgevingsvergunning aanvragen is uiteraard het ontwerp van uw bouwwerk. Afhankelijk van de complexiteit en omvang van het project kan het hier eerst over een schetsontwerp gaan of direct een definitief ontwerp. Het is belangrijk om bij het ontwerp goed rekening te houden met eisen van de Welstand en het Bestemmingsplan, alsmede de eisen uit het Bouwbesluit. De gemeente zal het ontwerp hier immers aan toetsen. De Welstand en het Bestemmingsplan bevatten regels en eisen over bijvoorbeeld afmetingen, nokhoogte en materialisatie.

schets-ontwerp-omgevingsvergunning

Stap 2: Vooroverleg

Bij complexe bouwprojecten is het verstandig om tezamen met een schetsontwerp en een situatietekening van het perceel een vooroverleg aan te vragen met de gemeente en de Welstand. Bij dit vooroverleg geeft u de betrokken instanties de mogelijkheid om mee te denken met het ontwerp en eventuele veranderingen aan te dragen in een vroeg stadium. Op deze manier kunt u veel tijd en geld besparen in het aanvragen van de omgevingsvergunning, omdat er in een later stadium geen veranderingen meer worden gevraagd door de partijen en tekeningen daardoor niet opnieuw gemaakt hoeven te worden.

Stap 3: Constructie rapportage

De volgende stap in de omgevingsvergunning aanvragen, indien noodzakelijk, is het laten berekenen en uitwerken van de constructie door een bevoegde constructeur. Deze zal de hoofddraagconstructie berekenen en ontwerpen, waaronder balkdiktes en andere afmetingen. De constructeur zal dit verwerken in constructietekeningen en vervolgens een rapportage aandragen. Deze rapportage wordt gebruikt tijdens het maken van de bouwkundige tekeningen.

Stap 4: Bouwkundige tekeningen

Bouwkundige tekeningen vormen de bewijslast voor de vergunningaanvraag. In deze tekeningen komt veel aan bod:
 • Het ontwerp en de uitstraling
 • Materialisatie
 • Bouwmethodiek
 • Constructie
 • Onderlinge aansluitingen van gebouwdelen.
 • Bouwfysica
Er zijn meerdere tekeningen die gemaakt dienen te worden voor een omgevingsvergunning, elk met hun eigen doel:
 • Plattegronden
 • Doorsneden
 • Aanzichten
 • Detailtekeningen
 • Brandveiligheid (plattegronden en doorsnede)
 • Ventilatiebalans op plattegronden.

Er zitten veel eisen aan deze tekeningen en gemeenten letten daar heel streng op. Het is dan ook van groot belang om deze te laten vervaardigen door een bevoegde bouwkundige. Deze weet precies hoe de tekeningen opgebouwd dienen te worden en waar deze aan moeten voldoen.
Omgevingsvergunning-aanvragen-bouwkundige-tekeningen

Stap 5: Aanvraagproces

Wanneer alle documenten vervaardigd zijn begint het aanvraagproces. Op het Omgevingsloket (OLO) worden meerdere formulieren met vragen ingevuld over het bouwwerk. Dit dient nauwkeurig gedaan te worden; als er fouten in zitten wordt de aanvraag ongeldig verklaard. De gemeente heeft na indiening van de aanvraag 8 weken de tijd om een beslissing te nemen. 

Indien zij meer informatie verlangt over de omgevingsvergunning aanvraag kan deze termijn opgeschoven worden. Wanneer de gemeente beslist dat de aanvraag volledig is en beoordeeld kan worden, dan breekt een nieuwe periode aan van 6 weken waarin zij een beslissing moet nemen. Het aanvraagproces kan soms een proces van de lange adem zijn waarin de gemeente steeds nieuwe informatie vraagt of toch nog kleine aanpassingen wil zien. Als u een goed bedrijf in de arm neemt wordt u daarin goed begeleid en op de hoogte gehouden.

Na definitief akkoord heeft u 26 weken de tijd om te starten met de werkzaamheden. U bent altijd verplicht de start van de werkzaamheden te melden bij de gemeente binnen een door de gemeente gestelde tijdspan.

Vraag een offerte aan en wij helpen u verder

Tommy De Jong

Voor vragen of persoonlijk advies neem vrijblijvend contact met ons op.