Wat is een MJOP? Uitgelegd in 3 stappen

De Vereniging van Eigenaren (VvE) is verantwoordelijk voor het onderhouden en repareren van haar pand, waarbij zij een maandelijkse bijdragen verlangen van haar bewoners om de kosten hiervan te dekken. Het is dan ook van groot belang om deze kosten inzichtelijk te maken, zodat de VvE weet hoe hoog deze maandelijkse bijdrage dient te zijn voor een gezonde financiële balans. Een VvE is dan ook verplicht om een MJOP voor haar pand te hebben. Maar wat is een MJOP? In deze blog beatwoorden we de vraag aan de hand van 3 fases wat is een MJOP.

Wat is een MJOP en wat betekend het?

Wat is een MJOP? Een Meerjaren Onderhoudsplan is een plan of begroting waarin de kosten van onderhoud en reparaties van het pand over een langere periode in kaart worden gebracht. Dergelijke kosten zijn vaak dermate groot dat een VvE daar voor moet sparen. Aan de hand van een MJOP kan zij daar op voorbereiden en in samenspraak met haar bewoners het onderhoud op peil houden.

Het geeft de VvE tevens de mogelijkheid om bepaalde onderhoudsposten slim uit te spreiden, zodat de kosten in sommige jaren gedrukt kunnen worden. Een MJOP dient daarom altijd als leidraad; de conditiebepaling voorafgaand aan het opstellen van een MJOP is namelijk altijd een momentopname. Het kan dus voor komen dat onderhoud soms eerder of later uitgevoerd moet of kan worden dan initieel gepland.

wat-is-een-mjop-uitgelegd-in-3-stappen

Wat staat er in een MJOP?

Een MJOP is uit meerdere onderdelen opgebouwd;

  • Gebouwdeel/materialisatie; In een MJOP staan alle gebouwdelen en/of materialen die in de gemeenschappelijke delen van het pand zijn verwerkt uitgeschreven inclusief het onderhoud dat gepleegd dient te worden. Denk hierbij aan schilderen, repareren, reinigen of vervangen.
  • Hoeveelheid; Alle onderhoudsposten worden gespecificeerd in onder andere het aantal m2 of stuks die aanwezig zijn in het pand. Op deze manier kan een nauwkeurige schatting worden gegeven van de te verwachten kosten
  • Prijs per eenheid; Uiteraard is de prijs per eenheid van groot belang. Door veel contacten in de bouw, kennis van de markt en het berekenen van de hoeveelheden kan er een nauwkeurige kostenpost worden samengesteld.
  • Conditiescore + startjaar; Aan de hand van de conditiemeting wordt middels de NEN-2767 norm een conditiescore gegeven aan de individuele onderhoudsposten. Deze scores vertellen de staat van de delen tijdens de opname en bepalen het startjaar van de onderhoudscyclus.
  • Onderhoudscyclus; Elk materiaal of bewerking heeft een andere onderhoudscyclus of levensduur. Buitenschilderwerk dient bijvoorbeeld veel vaker gedaan te worden dan binnen schilderwerk.
  • Begroting; Alle bovengenoemde onderdelen leiden tot de daadwerkelijke begroting. De hoeveelheden gecombineerd met de prijzen, conditiescores en onderhoudscyclussen leiden tot een toekomst beeld waarin het reguliere onderhoud steeds weer terugkomt. Dit maakt inzichtelijk wat de toekomstige uitgaven per jaar zijn.

Hoe wordt een MJOP opgesteld?

Een MJOP wordt in twee fasen opgesteld; het begint met een bouwkundige inspectie en conditiemeting op locatie. Tijdens deze fysieke opname wordt niet alleen in kaart gebracht wat de conditie van het gebouw is, maar worden ook alle materialen, gebouwdelen en onderhoudsvormen in kaart gebracht. Deze inspectie wordt ten alle tijden uitgevoerd door een bouwkundig specialist. Deze specialist zal hierbij een nauwkeurige fotorapportage maken, zodat er ten alle tijden fotobewijs is voor de keuzes in de begroting. Tevens zal hij of zij de nodige maten opnemen om later de hoeveelheden uit te kunnen rekenen.

In de tweede fase zal de bouwkundige alle bevindingen op kantoor verwerken in een MJOP. Daarbij wordt onder andere gebruik gemaakt van een uittrekstaat om de hoeveelheden nauwkeurig uit te rekenen. Eventueel opvallende zaken zoals scheurvormingen, houtrot of overige ernstige onderhoudsachterstanden worden opgenomen in een bevindingenlijst als extra aandachtspunt voor de VvE.

Wilt u meer weten over MJOP of heeft uw VvE er zelf een nodig? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Vraag een offerte aan en wij helpen u verder

Tommy De Jong

Voor vragen of persoonlijk advies neem vrijblijvend contact met ons op.