Omgevingswet 2024, wat verandert er?

Het is hot-topic geweest in de gebouwde omgeving; de nieuwe Omgevingswet die per 1 januari 2024 is ingegaan. De nieuwe Omgevingswet 2024 bundelt liefst 26 bestaande wetten op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en natuur. De nieuwe wet is in het leven geroepen om het oude systeem te vereenvoudigen, flexibiliteit in vergunningsaanvragen te vergroten en de duurzaamheid te bevorderen. In het oude systeem waren er talloze wetten die niet gebundeld waren, maar wel van invloed waren op elkaar. Het overzicht was daardoor verloren en vergunningsaanvragen konden daardoor zeer complex zijn. Door een nieuwe wet in het leven te roepen tracht de overheid om de ruimtelijke ontwikkeling te versnellen, de leefomgeving te verbeteren en meer ruimt te bieden voor waar Nederland sterk in is; innovatie!

Omgevingswet 2024

Samenhangende benadering

Een van de kernprincipes van de nieuwe Omgevingswet is de samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving. Waar vroeger voor allerlei disciplines zoals bouwprojecten, milieumaatregelen en natuurbehoud verschillende procedures en regels golden, worden deze nu samengevoegd tot een eenduidige en overzichtelijke regelgeving met een duidelijk kader.

Participatie en transparantie

Een van de grootste en ingrijpende veranderingen is de participatie van belanghebbende in vergunningstrajecten. De overheid heeft een duidelijk doel voor ogen; sámen zorgen voor een betere leefomgeving en participatie is daarin een groot goed.

Met participatie worden belanghebbende nauw betrokken bij vergunningsaanvragen en krijgen daardoor een grote stem in deze trajecten. Waar belanghebbenden, meestal binnen de particuliere vergunningen, vroeger geen stem hadden, kunnen zij deze nu wél krijgen. Er zijn echter wel verschillende splitsingen hierin;

Participatie en transparantie

Een van de grootste en ingrijpende veranderingen is de participatie van belanghebbende in vergunningstrajecten. De overheid heeft een duidelijk doel voor ogen; sámen zorgen voor een betere leefomgeving en participatie is daarin een groot goed.

Met participatie worden belanghebbende nauw betrokken bij vergunningsaanvragen en krijgen daardoor een grote stem in deze trajecten. Waar belanghebbenden, meestal binnen de particuliere vergunningen, vroeger geen stem hadden, kunnen zij deze nu wél krijgen. Er zijn echter wel verschillende splitsingen hierin;

Overheden zijn verplicht aan participatie te doen bij het volledige vergunningstraject, van voorbereiding tot besluit en alles wat daarbij komt kijken. Bij particulieren is dit niet altijd het geval, tenzij de gemeente dit nodig acht. Dit gaat dan meestal om projecten die afwijken van het bestemmingsplan en waarvoor de initiatiefnemer een omgevingsvergunning nodig heeft. In dat geval kunnen bijvoorbeeld de buren worden aangewezen als belanghebbenden en dus participant.

 

Het is dan ook zeer belangrijk voor initiatiefnemers om zelf al beoogde belanghebbenden in te lichten en te betrekken bij hun projecten, zodat de processen zo soepel mogelijk verlopen. Doet u dat niet, dan loopt u het risico dat de gemeente de belanghebbenden aanwijst en dat die vervolgens niet mee willen werken met u als initiatiefnemer.

veranderingen-omgevingswet

Digitaal Stelsel Omgevingswet

De zogeheten DSO. Een digitaal instrument dat alle relevante regels, plannen en vergunningen digitaal beschikbaar stelt. Niet enkel zorgt dit instrument voor meer transparantie vanuit de overheid naar de burgers. Het maakt het voor initiatiefnemers ook vele malen eenvoudiger om belangrijke informatie, documenten en besluiten te vinden, te begrijpen én te gebruiken bij hun projecten.

Dit komt ook duidelijk terug bij het nieuwe Omgevingsloket waar er nu een aparte pagina geïmplementeerd is “Regels op de kaart”. Hierin kan men eenvoudig zoeken naar regels, wetten en plannen die horen bij een specifieke locatie. Zo kan men dus ook eenvoudig de omgevingsplannen van een locatie vinden met de bijhorende regels en eisen voor de gebouwde omgeving. Alles dient hetzelfde doel; de gebouwde leefomgeving verbeteren en de ontwikkeling ondersteunen en bevorderen.

Vraag een offerte aan en wij helpen u verder

Tommy De Jong

Voor vragen of persoonlijk advies neem vrijblijvend contact met ons op.